Bates 2467

Obuwie niemetalowe, przyjazne środkom bezpieczeństwa – niewykrywalne przez elektroniczne środki bezpieczeństwa. Odporne na poślizgi – obuwie przeszło test SATRA WTM 144 na odporność na poślizgi. Obuwie zawiera nie metalową holewkę, szkielet i konstrukcję. Podeszwa Vibram® – komfort, przyczepność i wytrzyma® łość. To rozpoznawalna na całym świecie marka lidera w produkcji wysoko wydajnościowych podeszw , bieżników i produktów z nimi związanych.Technologie:

Certyfikat EN ISO20347:2004

- Oddychająca Wyściółka z Siatki
- Wyjmowana Wkładka
- Lekka Podeszwa Środkowa
- Odporna na Poślizgi Podeszwa Vibram
- Solidna Konstrukcja

Cechy ochronne:
- Absorpcja energii elektrycznej pięty testowana przy 20 Joulach
- Odporna na wysoką temperaturę podeszwa zewnętrzna wykonana z tworzywa testowanego w 300 stopniach.
- Zwiększona odporność na wodę.
- Odporne na oleje paliwowe (opcjonalna własność tylko dla obuwia EN ISO 20347

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.<
Obuwie zostało zaprojektowane z myślą o zredukowaniu ryzyka obrażeń ciała w kontakcie z zagrożeniami określonymi w oznaczeniach na produkcie. Jednakże trzeba zawsze pamiętać, że żaden indywidualny sprzęt ochronny nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa i dlatego w czasie wykonywania czynności wysokiego ryzyka wymagana jest szczególna ostrożność.
Obuwie nie może być w żaden sposób zmodyfikowane, ponieważ mogłoby to mieć wpływ na jego właściwości ochronne.

Zastosowanie i ograniczenia użytkowania:
Obuwie zostało przetestowane według standardów EN ISO odpowiednich dla rodzaju właściwości ochronnych, określonych na produkcie przy pomocy kodów oznaczeń. Należy jednak zawsze upewnić się, czy obuwie jest odpowiednie do użytkowania w określonych warunkach.

Dopasowanie i rozmiar:Przy zakładaniu i zdejmowaniu produktu należy zawsze całkowicie rozpiąć system zapięć. Należy nosić obuwie tylko we właściwym rozmiarze. Obuwie zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczać będzie swobodę ruchów i nie zapewni optymalnego zabezpieczenia. Oznaczenie rozmiaru umieszczone jest na produkcie.

Kompatybilność
Dla zwiększenia funkcji ochronnej, w niektórych przypadkach może być konieczne noszenie buta z dodatkowym sprzętem PPE, na przykład ze spodniami ochronnymi lub getrami. W takim przypadku przed przystąpieniem do wykonywania czynności podwyższonego ryzyka należy sprawdzić u dostawcy sprzętu, czy wszystkie stosowane produkty są wzajemnie kompatybilne i czy mogą być użytkowane w danej sytuacji.

Przechowywanie i transport:
Nie używane obuwie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Nigdy nie należy przechowywać obuwia przyciśniętego ciężkimi przedmiotami ani w kontakcie z ostrymi przedmiotami. Jeśli obuwie jest zamoczone, należy przed odłożeniem go na przechowanie wysuszyć je wolno i w sposób naturalny, bez wystawiania na bezpośrednie działanie źródeł ciepła. Do transportu obuwia używać należy odpowiednich opakowań ochronnych, przykładowo oryginalnego opakowania.
Dla obuwia przechowywanego w normalnych warunkach (temperatura i wilgotność) okres przydatności do użytku zasadniczo trwa:
- przez 10 lat od daty produkcji w przypadku obuwia na gumowej podeszwie
- przez 3 lata od daty produkcji w przypadku obuwia na podeszwie z poliuretanu

Naprawa:
Jeśli obuwie uległo zniszczeniu, Nie będzie ono gwarantowało optymalnego zabezpieczenia, dlatego powinno być w miarę możliwości jak najszybcie zastąpione nowym. Nigdy świadomie nie zakładaj uszkodzonego obuwia do wykonywania do wykonywania czynności podwyższonego ryzyka. Jeśli nie ma pewności co do stopnia uszkodzenia obuwia, należy przed jego użyciem skonsultować się z dostawcą.

Konserwacja:
Obuwie należy regularnie czyścić wysokiej jakości środkami czyszczącymi przeznaczonymi do tego rodzaju obuwia. Nigdy nie należy używać do czyszczenia żrących lub korodujących środków.

Odporność na poślizg:
Stwierdzono, że podeszwa obuwia spełnia przynajmniej jeden z następujących wymogów w zakresie odporności na poślizg:

EN 13287:2004 – Płytki ceramiczne okryte detergentem laurylosiarczanusodu
SATRA TM144:1999 – Suche i mokre płytki klinkierowe oraz mokra stal nierdzewna

Ostrzeżenie:
Obuwia nie należy nosić bez skarpet.

Skarpety wewnętrzne:
Obuwie wyposażone w wymienialne skarpety wewnętrzne było testowane razem ze skarpetami. Skarpety wewnętrzne powinny być noszone razem z obuwiem. Skarpety te mogą być zastąpione wyłącznie podobnym gatunkiem skarpet wewnętrznych dostarczonych przez tego samego producenta. Jeśli obuwie nie jest wyposażone w skarpety wewnętrzne, nie należy go nisić z innymi skarpetami tego typu, aby nie naruszać jego właściwości ochronnych.

Trwałość:
Przydatność obuwia do użytku zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób i gdzie jest ono użytkowane oraz od sposobu jego konserwacji. Jest więc bardzo ważne, aby dokładnie sprawdzać obuwie przed użyciem i wymienić je na inne, jeśli tylko okaże się niezdatne do dalszego użytku. Należy zwracać baczną uwagę na stan szwów cholewek, ścieranie żłobień oraz stan spojenia pomiędzy cholewką i podeszwą.

  • Wyjmowana wkładka
  • Solidna konstrukcja
  • Odporna na poślizgi gumowa podeszwa
  • Oddychająca wyściółka z siatki

Buty BATES 2467 M-4 ZWIAD

You Should Also Check Out This Post:

More Active Posts: